Pottodds

När du räknar ut pottodds jämför du hur mycket du är tvungen att betala för
att fortsätta med en hand med chansen att du förbättrar den. Är det så att du
erbjuds ett bra pris så är det i stort sätt alltid rätt att fortsätta, och
kostar det mer än det smakar ska du lägga dig. Men hur tar man reda på det? Låt
mig förklara…

Det första du måste veta är hur många ”outs” du har, alltså hur många kort
som hjälper dig. Säg till exempel att du har Ah 3h på handen och bordet visar:
4h Qh Jc 7c. Det finns 13 hjärterkort i en kortlek och 4 av dem är ”borta” (2 på
bordet och 2 i din hand). Detta gör att det finns 9 hjärterkort kvar i leken som
kan ge dig ”nötfärgen” på river.

Du måste också ta reda på hur många kort som inte hjälper dig. En
kortlek består av 52 kort. 6 av dem ser du redan och 9 kort är dina outs, vilket
gör att av de kort finns kvar i leken är det 37 som inte hjälper dig. (Låt oss
för enkelhetens skull bortse från att ett ess faktiskt skulle kunna ge dig en
vinnande hand).

Vi kommer då fram till att det finns 37 dåliga kort kvar och 9 bra kort.
Oddset blir då 37 till 9. Det kanske inte gör oss så mycket klokare, men om vi
dividerar båda leden med 9 får vi en mer lätthanterlig relation: 4,1 till 1.
Detta betyder att om du skulle spela handen 5 gånger skulle du sätta färgen
ungefär var femte gång.

Nu vet vi chansen att du drar in din färg, och nu måste vi jämföra det med
vad det kostar att fortsätta i handen. Säg att det ligger $90 i potten och du
måste betala $10 för att gå med. Pottoddset är då 9 till 1, och då får du ett
bra pris för att fortsätta. Vi vet att du bara kommer att sätta din färg var
femte gång vilket betyder att på de 4 misslyckade försöken kommer du att förlora
$40 (4 x 10). Den femte gången, då du rent statistiskt kommer att träffa färgen,
vinner du däremot en pott på $100 (din syn på $10 inkluderad). Detta gör att du
gått plus $50 tack vare att du spelat efter de korrekta oddsen.

Skulle det däremot ligga $20 i potten och du blir tvungen att betala $10 för
att gå med är ditt pottodds bara 2 till 1, och det betyder att du ska lägga dig,
om du bara spelar efter oddsen vill säga.

Som alltid är det bra att du övar på dina nyvunna färdigheter med
gratis poker.
I början kan detta verka komplicerat, men jag lovar att när du har fått häng på
hur du räknar pottodds går det av sig självt. Och när du blivit duktig på det
behöver du inte ens räkna – du bara vet hur du ska agera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>