Så räknar du pottodds i Texas Holdem poker

Många av de beslut du fattar i Texas Holdem poker
grundar sig på hur du uppfattar dina motståndares olika spelstilar och vilka
kort du sätter dem på. När en tight spelare höjer före floppen är risken större
att han har en bra starthand jämfört med när en lös spelare gör samma höjning.
Detta har naturligtvis inverkan på hur du ska hantera dina kort. I det första
läget kanske du ska slänga bort en hand som AQ medan du i andra situationen
skall höja med densamma. De du spelar mot, tidigare händer och spelets rytm har
helt enkelt inverkan på dina val.

Ibland kan du dock vila dig på ren matematik då du fattar dina beslut. Du
kanske står i valet och kvalet om du ska syna med ett färgdrag, men inte är
säker på att det är det korrekta draget. Då kan det vara bra att plocka fram en
liten finurlighet som kallas pottodds. Kan du räkna ut pottodds får du ofta svar
på hur du ska agera i kniviga situationer. Detta strategiska knep är ofta det
förta en pokerspelare lär sig efter att ha studerat alla pokerregler.

Läs mer om Pottodds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>